HOME  |  KONTAKT
US£UGI
SZYBKI KONTAKT

MASTER-TECH
Tel. 043/ 843 57 57,
609 658 098

E-mail:
info@master-tech.pl


Produkcja:
Produkujemy przyczepy o wymiarach dostosowanych do potrzeb Klienta, od ma³ych przyczepek baga¿owych do du¿ych nietypowych platform i lawet. Produkujemy przyczepy „szyte na miarê”, Klient mo¿e ustalic nawet najmniejsze szczego³y, a my uwzglêdnimy jego potrzeby w projekcie. Gwarantujemy niskie ceny oraz szybkie terminy realizacji.

Sprzeda¿ czê¶ci:
Prowadzimy sprzeda¿ wszystkich czê¶ci niezbêdnych do budowy jak i naprawy przyczep. Je¿eli budujesz przyczepê samodzielnie, u NAS na pewno znajdziesz wszystkie potrzebne do tego podzespo³y.

Wykonanie:
Projektowanie stron www
© Master-Tech
Wszelkie Prawa Zastrze¿one!